สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 22/10/2019 05:18:31 AM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: รายได้มาตรา40(6)  (อ่าน 15899 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

heart

  • บุคคลทั่วไป
รายได้มาตรา40(6)
« เมื่อ: 19/03/2012 01:05:53 PM »

ตามประมวลรัษฏากรนั้นอาชีพบัญชีนั้นถูกกำหนดให้อยู่ในมาตรา 40(6) เป็นวิชาชีพอิสระ และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 30% จากข้อเท็จจริงที่พบ ผมมีรุ่นพี่อยู่ 3 คน ทุกคนทำงานสำนักงานบัญชี และ มีรายได้จากการรับทำบัญชีอิสระส่วนตัว พอถึงเวลายื่นภาษีเงินได้ คนที่ 1 บอกว่ารายได้จากการับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีและรายได้จากการรับทำบัญชีอิสระเป็นรายได้ตามมาตรา 40(6) และหักค่าใช้จ่ายได้ 30% คนที่ 2 บอกว่า รายได้จากการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีและรายได้จากการรับทำบัญชีอิสระเป็นรายได้ตามมาตรา 40(8) โดยถือเป็นรายได้จากการให้บริการรับทำบัญชี หักค่าใช้จ่ายได้ 80% ส่วนคนที่ 3 บอกว่ารายได้การทำบัญชีของสำนักงานบัญชีนั้นเป็นรายได้ตามมาตรา 40(6) ส่วนรายได้จากการรับทำบัญชีอิสระนั้นถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40(2) คือจากการรับจ้างทำบัญชี โดยทุกคนและสำนักงานได้ยื่นรายได้ตามมาตราดังกล่าวมาโดยตลอด และกรมสรรพากรก็มิได้ท้วงติงแต่อย่างใด อยากทราบว่าแท้จริงแล้วควรมีวิธีปฎิบัติอย่างไร หรือถือปฎิบัติได้ทุกวิธีแล้วแต่การตีความว่าเป็น วิชาชีพอิสระ บริการ หรือการรับจ้างทำบัญชี

อ้วน

  • บุคคลทั่วไป
รายได้มาตรา40(6)
« ตอบ #1 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

การบัญชี  ในหมวดของภาษีเงินได้  คำว่า " วิชาชีพอิสระ " ประเภท  การบัญชีตามมาตรา 40 ( 6 )  หมายถึงเงินได้จากการสอบบัญชี ( โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต )  และการรับทำบัญชี  โดยไม่รวมถึงบริการอื่นๆ  เช่น การับจ้างจดทะเบียนต่างๆ  ในขณะที่ในหมวดของภาษีมูลค่าเพิ่มคำว่า  " วิชาชีพอิสระ " ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ฌ )  นั้นใช้คำว่า " ผู้สอบบัญชี "  จึงไม่รวมถึงเงินได้จากการับทำบัญชีด้วยการรับทำบัญชี  มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง  3  อย่างด้วยกันคือ

1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.  ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย

3.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามความเห็นส่วนตัวผม  เงินได้ของค่าทำบัญชีตีความเป็นเงินได้ที่แตกต่างกันถึง  2 ประเภทคือ

1. ถือเป็นประเภทเงินเดือนค่าจ้างตาม มาตรา 40 ( 1 ) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้เพียง 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท2. เข้าลักษณะเป็นวิชาชีพอิสระตามนัยมาตรา 40 ( 6 ) ซึ่งสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบคือหักเหมาได้ 30% โดยไม่จำกัดเพดาน หรือจะเลือกขอหักค่าใช้จ่ายได้ตามที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ ( เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์เป็นต้น )ส่วนเงินได้จากการบริการอื่น  เช่น การรับจ้างจดทะเบียนต่างๆ  ถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ซึ่งหักค่าใช้จ่ายรวมกันกับประเภท 40 ( 1 ) ได้เพียง 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาทหลักในการพิจารณาของผมมีตัวอย่างดังนี้

1. กรณีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 ( 1 )

จะต้องเป็นลักษณะที่นักบัญชีมีความสัมพันธ์กับเจ้าของบริษัทในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น พนักงานบัญชีทั้งหลายที่เป็นพนักงานประจำตามบริษัทห้างร้าน2.  กรณีถือเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 ( 6 ) การตีความเป็นวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 ( 6 ) จะต้องเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการใช้วิชาชีพบัญชีในการทำงานให้ และไม่ได้อยู่ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง แต่อยู่ในฐานะผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลก็ตามสรุป  ในความเห็นส่วนตัวของผม  ถ้าไม่ใช่ลูกจ้างประจำของบริษัทในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง   ค่าทำบัญชีที่ได้รับมาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 6 )  ( ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ นะครับ โดยต่าบริการอื่นจะถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ )  ทั้งเงินได้ค่าทำบัญชี และเงินได้ค่าบริการอื่น จะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม  ถ้าเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ( หลัง 1 เมษายน 2548 ) และจะต้องถูกหัก  ณ  ที่จ่าย 3%  ไม่ว่าจะเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

พุทรา

  • บุคคลทั่วไป
รายได้มาตรา40(6)
« ตอบ #2 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

ถ้าเราเป็นผู้ทำบัญชีมากกว่า 1 บริษัทฯ แต่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทฯเพียงบริษัทเดียว จะมีผลว่าเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีหรือไม่

ht

  • บุคคลทั่วไป
รายได้มาตรา40(6)
« ตอบ #3 เมื่อ: 18/03/2012 12:03:13 PM »

กรณีเป็นแพทย์  ทำงานประจำที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับเงินเดือนประจำอยู่ใน ม. 40 ( 1 ) หักลดหย่อนแบบอัตราก้าวหน้า  ส่วนที่จะถามก็คืน เงินได้ที่มาตรวจผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน  คือโรงพยาบาลเรียกหรือตามมาดูผู้ป่วยซึ่งนอกเวลางาน  และไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะได้รักษาผู้ป่วยรายนี้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของอาการผู้ป่วยอย่างนี้สามารถนำรายได้ที่เกิดขึ้นเข้า ม. 40 ( 6 ) ได้หรือไม่
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 22 คำสั่ง