www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับจตุคามรามเทพ

(1/1)

เด็กดี:
อยากทราบว่าค่าความนิยมขององค์จตุคามรามเทพนั้น เราวัดจากส่วนไหนครับ  หรือว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนครับ รบกวนใครก็ได้ครับ ช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยนะคับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

town:
คงไม่สามารถวัดเป็นค่าความนิยม  โดยหลักทางบัญชีได้ครับ  เพราะถือเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้งานโดยทั่วไป  

ธีระวัฒน์:
เรื่องของจตุคาม เท่าที่พอทราบ ค่านิยมอยู่ที่การยอมรับของบรรดาเซียนพระ ว่ารุ่นนี้มีเจตนาการสร้างที่ดี ชัดเจน ไม่มุ่งเน้นหาผลประโยชน์ส่วนตัว พิธีการจัดสร้างดี มวลสารที่นำมาสร้างดี จำนวนการสร้างไม่มากจนเกินไป แน่นอน ไม่มีการทำเสริม และมีประสบการณ์เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม