www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรอกยื่นเพิ่มเติม ภงด.50

(1/1)

นก:
เมื่อปี 2547 บริษัทมีการยื่น ภพ.30 เพิ่มเติม แต่ไม่ได้ยื่น ภงด.50 เพิ่มเติมตามไปด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งให้ต้องยื่น ภงด.50 เพิ่มเติม อยากทราบว่ามีตัวเลขของยอดรายได้หลัก(หน้า 3 ข้อ 1) เปลี่ยนแปลงตัวเดียวหรือเปล่าค่ะ ส่วนตัวเลขอื่น ๆ เหมือนกับในแบบ ภงด.50 ของปี 2547 ที่ยื่นไปแล้วหรือเปล่าค่ะ  มีรายการไหนต้องเปลี่ยนและคิดไหม่ด้วยหรือเปล่า เช่น ยอดกำไรสะสม ในหน้า6 ข้อ 3(ส่วนของผู้ถือหุ้น) เพราะในเมื่อยอดกำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงยื่นเพิ่มเติมค่ะ**ช่วยแนะนำด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ...**

007:
การยื่น 50 ถ้ารายได้เปลี่ยน ยอดรวมต่างๆและยอดภาษีต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับ

นก:
ใช่ค่ะคุณ 007 ในทางด้านกำไรสะสมเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าค่ะ...

นก:
ได้คำตอบแล้วจ้า...จากคำถามข้างต้นตัวเลขจะเปลี่ยนเฉพาะรายได้หลักที่มีการแก้ไขเพิ่มขึ้นจากการยื่นเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนตัวเลขอื่นยังเหมือนเดิมกับ ภงด.50 ของปีนั้น ๆ ปกติ เช่น กำไรสะสมยังใช้ตัวเลขเดิม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม