www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อต้นไม้+ดอกไม้สด เช่น กล้วยไม้ เป็นต้นส่งออก

(1/1)

ฟ้าค่ะ:
บริษัทซื้อต้นไม้+ดอกไม้สด เช่น กล้วยไม้ อื่น ๆ ยังงี้ด้านภาษีระหว่างเรากับผู้ขาย และ ระหว่างเรากับผู้ซื้อต่างประเทศเราต้องทำยังงัยค่ะ และด้านบัญชีจะเป็นยังงัย

007:
กรณีที่บริษัทซื้อต้นไม้ ไม่มี vat และไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ ส่วนการส่งออกก็ได้รับยกเว้น vat ครับในทางบัญชีก็เป็นการซื้อมาขายไปตามปกติครับฟ้าค่ะ:
ขอบคุณค่ะ

027:
-กิจการซื้อต้นไม้มาปลูกต้องบันทึกชื่อบัญชีอะไร

-ค่าบริการของผู้ให้เช่าอาคารแยกต่างหากจากค่าเช่าจะบันทึกชื่อบัญชีว่าอะำร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม