www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าเพื่อทำโปรโมชั่น

(1/1)

นิกกี้:
บริษัทขายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้าซึ่งขายขาดออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว  พอห้างมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ บริษัทก้อเข้าร่วมด้วยโดยนำสินค้าไปทำโปรโมชั่นเช่น ซื้อ 2 แถม 1  การนำสินค้าออกไปทำโปรโมชั่นลักษณะนี้ต้องยื่น VAT หรือเปล่าคะ

007:
ต้องออกใบกำกับภาษีครับ สำหรับรายการสินค้าที่แถมให้ใส่จำนวนหน่วย แต่ไม่ต้องออกยอดราคาครับ และมูลค่าของสินค้าที่แถมต้องไม่มากกว่าสินค้าที่ขายนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม