www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

(1/1)

winggadear:
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินโดย 4กลุ่ม : ผู้จัดการ, ส่วนของเจ้าของผู้ลงทุน, เจ้าหนี้ระยะสั้น, เจ้าหนี้ระยะยาว. อะไรคือ

สิ่งสำคัญอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ในการประเมินอัตราค่ะรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยนะค้า

007:
ผมคิดว่า แล้วแต่นะครับว่าจะดูอะไร

เช่น ถ้าเป็นผู้จัดการ ก็จะดูสภาพคล่อง ดูอัตรากำไรต่อยอดขาย,ระยะเวลาเก็บหนี้, อัตราหมุนของสินค้า, ระยะเวลาชำระหนี้ cash cycleถ้าเป็นส่วนของผู้ลงทุน น่าจะดู ROA, ROIเจ้าหนี้ ก็น่าจะดูระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การเงิน ก็น่าจะดู ความสามารถในการชำระหนี้และดอกเบี้ย

007:
return on assets and return on investment

suntara:
ต้องการหาการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท4บริษัทค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม