www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(1/1)

แมว:
บริษัท ทำธุรกรรมเกี่ยวกายพัมฯที่ดินเขตอุตสาหรรม และขายอสังหาริมทรัพย์ และ ให้เช่าที่ดินบริษัท จึงต้องจด ภธ.40 และ ก็ยื่นแบบมาตลอดต่อมามีการขายที่ดิน และ มีการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะณ สำนักงานที่ดินทันทีตอนที่มีการซื้อขายกัน บริษัทจึงไม่ได้ยื่น แบบ ภธ.40 ไปยื่น แบบเปล่า ๆ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ต้องยื่น ทางบริษัทจึงไม่ได้ยื่นแบบ มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พบว่า มาในปี 2547-2549 มีการเปลี่ยนคนทำบัญชี เปลี่ยนหัวหน้าบัญชี เขาแจ้งว่า บริษัท จด ภธ.40 ไว้แล้ว ต้องยื่นแบบ ในเดือนที่มีการรับเงินค่าเช่าด้วย ซึ่ง เขาก็ยื่นมาตลอดมากลางปี 2549 มีการเปลี่ยนคนหัวหน้าบัญชีอีกครั้ง เขาก็บอกว่า ไม่ต้องยื่น ภธ.40 กรณีที่มีการรับเงินค่าเช่าที่ดิน ก็ทำให้เกิดการขัดแย้งกันในทีมงานจึงขอถามว่า ที่ถูกต้องแล้ว บริษัทควรทำอย่างไร ในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ

007:
ถ้าขายที่ดิน จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่สนง.ที่ดินอยู่แล้ว ไม่ต้องมายื่นภธ.40 อีกส่วนรายได้จากการให้เช่าที่ดิน ไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะครับ เพราะไม่ใช่ธุรกิจเฉพาะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม