www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าไอศรีมที่สั่งทำมาเลี้ยงพนักงานในงานปีใหม่ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

(1/1)

อำพล:
บริษัท จัดงานปีใหม่ ได้สั่งไอศรีม และ ก๋วยเตี๋ยว มาเลี้ยงพนักงาน ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

1.ถ้าคนทำไอศรีม ก็ทำไอศรีมขายประจำอยู่

2.รับไอศรีมมาจากคนทำ และ มาขายให้บริษัทฯอีกทอด

ช่วยตอบด้วย เพราะกังวลเกี่ยวกับการตีความ ขอบคุณครับ

007:
เป็นการซื้อของครับ ดังนั้นเราไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายคนขายนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม