www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนที่อยู่ลบริษัท

(1/1)

น้อย:
เปลี่ยนที่อยู่บริษัท จะต้อง แจ้ง กรมประกันสังคม ก๊วัน และ ต้องแจ้งที่ไหน อย่าง เช่น เดิม อยู่ กทม เป็น อยู่ที่ต่าง จังหวัด  สมุทปราการ

อ้วน:
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับทางประกันสังคมภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยแจ้งที่ประกันสังคมตามพื้นที่ที่สถานประกอบการเดิมตั้งอยู่  เช่น  เดิมอยู่ที่กรุงเทพ  ก็ให้ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงที่กรุงเทพ  ไม่ต้องไปแจ้งย้ายเข้าที่จังหวัดสมุทรปราการครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม