www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เลขที่หักณที่จ่าย

(1/1)

จีจี้:
กรณี บุคคลผู้รับเงิน นำบัตรข้าราชการมา เวลาหักณที่จ่าย ใช้เลขที่จากบัตร แทนเลขที่ บัตรประชาชนได้หรือไม่

town:
ได้ครับ  แต่ควรถ่ายและรับรองสำเนาไว้ด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม