www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุนสิ่งทอ

(1/1)

มือใหม่:
รบกวนขอสอบถามเรื่องต้นทุนทางด้านสิ่งทอ เนื่องจากธุรกิจที่ทำอยู่เป็นทางด้านสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม คือเป็นโรงงานที่นำเข้าด้ายทอจากต่างประเทศมาทอเป็นผ้าผืนและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าส่งขายต่างประเทศ แต่ในการคิดต้นทุนเราจะคิดอย่างไร ขอรบกวนใครมีความรู้ทางด้านนี้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

town:
การคำนวณก็จะเหมือนกับกิจการที่มีกระบวนการผลิต  แต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียด  แต่ควรมีองค์ประกอบหลักๆ คือ

1.  วัตถุดิบที่ใช้ไป

2.  ค่าแรงทางตรง

3.  โสหุ้ยการผลิตลองหาข้อมูลจากหนังสือบัญชีที่เกี่ยวกับต้นทุนผลิตดูครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม