www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน-รถเก๋ง เกิน 1 ล้านบาท

(1/1)

หมูน้อย:
ในกรณีที่บริษัทซื้อรถเก๋ง เมื่อวันที่ 9 พ.ย.43 จำนวนเงิน 1,179,610 บาท โดยคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรง คิดค่าเสื่อมจากราคา 1,000,000 บาท

เมื่อ 22 ก.พ. 50 ได้ทำการขายรถเก๋งในราคา 390,000 รวมภาษีแล้ว อยากทราบว่า บัญชีกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินจะต้องคิดจากยอดไหนค่ะ

เดบิต  เงินสด          390,000

         ค่าเสื่อมราคาสะสม ?

      เครดิต รถเก๋ง                  1.1796,610

                กำไร(ขาดทุน)           ?

หมายเหตุ จากที่เคยรับทราบมา(แต่ยังไม่แน่ใจค่ะ)ว่าจะต้องเปรียบเทียบ ระหว่าง ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี และค่าเสื่อมราคาทางภาษี เพื่อนำมาคำนวณ กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินค่ะ  ขอรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ปวรปัณวรรธน์:
จริง ๆ ต้องบันทึกบัญชีและคิดค่าเสื่อมราคาจากยอด 1,179,610 บาทครับ ส่วนต่างระหว่างบัญชีกับภาษีให้ไปปรับปรุงตอนเสียภาษีครับกำไรทางบัญชีและภาษีไม่เท่ากันครับ

สำหรับทางภาษี ถือว่ามีกำไรจากการขาย 390,000 บาทครับhi:
ซื้อรถเบาว์มาประกอบ(เพื่อใช้ในกิจการ) มีต้นทุนรถ+ค่าต่อเบาว์+ค่าพรบ.+ค่าประกัน เมื่อรถประกอบเสร็จ มีลูกค้ามาขอซื้อ ต้องลงบัญชีอย่างไร ยังไม่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมเนื่องจากพึ่งประกอบเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน และค่าพรบ.กับค่าประกันต้องโอนส่วนนี้ให้ลูกค้าด้วย (ส่วนค่าพรบ.และค่าประกันต้องทำก่อน 1 เดือนเพื่อไปตรวจสภาพรถ) จะต้องลงบัญชีอย่างไร และล้างบัญชีอย่างไรเวลาขายค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม