www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัมภาษณ์

(1/1)

จอย:
ถ้าถูกสัมภาษณ์ ว่าถ้าคุณมีลุกน้องอายุมากก่วา คุณ และ ถ้าเขาไม่ทำตามคุณ ที่วางไว้ คุณจะทำอย่างไร

2. ถ้าเขาทำงานปิดบัญชีให้คุณไม่เสร็จ จะทำอย่างไร และ คุณก็เรียกมาตักเตือน บ่อยครั้งก็ไม่ดีขึ้น จะมีวิธีอย่างไร

3. อยากได้ ข้อมมูลทั่วไปที่เขาจะสัมภาษ เกี่ยวกับการทำงานของหัวหน้าบัญชี และ เป็นภาษาอังกฤษ

ปวรปัณวรรธน์:
ลองหาหนังสือเกี่ยวกับความเป็นผู้นำมาอ่านสิครับ (leadership) มันจะช่วยตอบคำถามข้างต้นได้ผมก็มีลูกน้องที่อายุมากกว่าตั้ง 20 ปี แรก ๆ ทุกคนก็สงสัยในความสามารถของเราว่าจะทำงานในตำแหน่งนี้ได้หรือไม่  ก่อนอื่นเราควรพิสูจน์ตัวเองก่อน ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นนักฟังที่ดี ให้ลูกน้องรู้สึกว่าเค้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การขอข้อมูลจากเค้าอย่าแสดงให้เค้าเห็นว่าเราไม่มีความรู้ ความสามารถ เราเพียงแต่ขาดข้อมูลเท่านั้น  ให้อ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องปกติทั่วไป แต่เรื่องงานต้องเด็ดขาด  คร่าว ๆ นะครับ เมื่อทำได้แบบนี้แล้ว เค้าจะเกรงใจเราเอง (เพราะเค้ารู้ว่าเราให้เกียรติเค้า แต่เรื่องงานก็คืองาน)เราไม่สามารถให้คำตอบตรง ๆ กับผู้สัมภาษณ์ว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ เพื่อเป็นการลงโทษลูกน้องครับ เชื่อว่าคำตอบที่เค้าต้องการคือ ความเป็นผู้นำของเราต่างหาก ทำยังไงเราจึงจะสามารถสร้างทีมงานที่ดีมากกว่าทำยังไงลูกน้องถึงกลัวเรา ลูกน้องไม่ควรกลัวเราครับ แต่ควรเกรงใจเราดีที่สุด เพราะเค้าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราส่วนภาษาอังกฤษ ต้องใช้เวลาครับ อย่าท่องไปสัมภาษณ์เลยครับ ให้ใช้เวลากับมันหน่อย เพราะจะติดตัวเราไปตลอดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม