www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคลซื้อสินทรัพย์และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ

(1/1)

eighty-twenty:
ตอนนี้กำลังเริ่มกิจการกับเพื่อนค่ะ เนื่องจากต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อย  เลยคิดจะซื้อรถในนามของคณะบุคคล  ขอสอบถามว่าจะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านล่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายของคณะบุคคลได้หรือเปล่าค่ะ1. ค่าผ่อนรถ กับค่าเสื่อม

2. ค่าน้ำมัน

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง

4 นอกจากนี้ เพื่อนให้เช่าบ้านสำหรับใช้เป็น Office ที่ต่างจังหวัด  ค่าเช่าจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะรบกวนตอบคำถามเพื่อจะได้วางแผนต่อไปค่ะขอบคุณมาก ๆๆๆ ค่ะ

town:
1.  การซื้อทรัพย์สินบางชนิด  สามารถระบุชื่อของคณะบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง  แต่ทรัพย์สินบางชนิดไม่สามารถระบุชื่อของคณะบุคคลได้ครับ  เช่น  ที่ดิน  ต้องใช้ชื่อของบุคคลต่างๆ ในการถือครองกรรมสิทธิ์  เพราะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะไม่ใส่ชื่อคณะบุคคลให้ครับ  หรือกรณีที่เป็นรถยนต์ผมก็ไม่แน่ใจ  แต่คิดว่าก็ไม่น่าจะระบุชื่อผู้ครอบครองเป็นชื่อของคณะบุคคลได้ครับ  ดังนั้นอาจจะต้องลองสอบถามกับทางกรมขนส่งทางบกดูครับว่า  ผู้ครอบครองจะใส่เป็นชื่อของคณะบุคคลได้หรือไม่2.  เมื่อมีค่าใช้จ่าย  แล้วเลือกเสียค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง  ค่าน้ำมัน  ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  แต่บางกรณีอาจจะต้องมีการทำเอกสารประกอบรายการด้วยครับ3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ก็เช่นกัน  ถ้าเลือกเสียค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง  ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  แต่บางกรณีอาจจะต้องมีการทำเอกสารประกอบรายการด้วยครับ4.  ส่วนค่าเช่าก็เช่นกัน  สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ

eighty-twenty:
ขอบคุณมากค่ะคุณ Town ที่กรุณาตอบข้อสงสัย  ขอรบกวนสอบถามว่าการทำเอกสารประกอบรายการนั่น หมายถึงอย่างไรค่ะ  ถ้าลงรายการรับ-จ่ายอยู่ และมีใบเสร็จแนบไว้ด้วย จะใช้ได้หรือเปล่าค่ะ ตัวอย่าง

1.  ค่าน้ำมันรถ  ก็ขอใบเสร็จในนามคณะบุคคล (จำเป็นต้องชี้แจงไหมค่ะว่าไปไหนมา คิดระยะทางด้วย) อย่างนี้ละเอียดไปป่าวค่ะเนี่ย

2.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  อาจไม่มีเอกสารแนบ แต่เราตกลงกับเพื่อนไว้  อย่างนี้ต้องเขียนเป็นข้อตกลงเบื้องต้นไว้หรือเปล่าค่ะ แบบว่าทำเหมือน ๆ กับบริษัททั่วไปที่มีระเบียบข้อบังคับ จะได้ใช้เป็นกฎในการเบิก  รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ด้วยเพราะจะได้ใช้สำหรับน้อง ๆ ที่เราจ้างมาช่วยงาน  (คือเราคิดไปถึงอนาคต ถ้าเราต้องจ้างคนมาช่วยประสานงานต่าง ๆ ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องแรงงานด้วย

3.  ค่าเช่านี้ ต้องมีสัญญาเช่าประกอบใช่ไหมค่ะ  (หมายเหตุ  คนให้เช่าเนี่ยเป็นเพื่อนเราเอง อยู่ในคณะเดียวกัน จะเช่าเขาได้หรือเปล่าค่ะ)ขอบคุณมากค่ะ

town:
ก็คือใบสำคัญจ่าย  พร้อมใบเสร็จแนบครับ  1.  ส่วนค่าน้ำมัน  ควรมีการจัดทำรายงานที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยระบุข้อความดังนี้

1. รายงานการเดินทาง

2. แสดงเวลาการเดินทาง

3. แสดงระยะทางจากต้นทางไปปลายทาง

4. สถานที่ไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน

5. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าน้ำมัน2.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ก็ควรมีการเขียนข้อตกลงให้เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะทำเป็นระเบียบข้อบังคับก็ดีครับ  และควรทำทุกปีครับ  จะได้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดได้ครับ3.  การเช่าทรัพย์สิน  ควรทำสัญญาเช่าครับ  และสามารถทำระหว่างบุคคล กับคณะบุคคลได้ครับ

eighty-twenty:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม