www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามค่าเสื่อม printer

(1/1)

แนน:
อยากทราบว่าการคำนวณค่าเสื่อมเครื่อง printer สามารถหักค่าเสื่อมได้ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่คะ

ปวรปัณวรรธน์:
Hardware หักได้ 3 ปีครับ ถ้าเป็น Software (โปรแกรมต่าง ๆ) หัก 10 ปีครับ

town:
ได้ครับ เพราะปริ้นเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม