www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับภาษีซื้อ

(1/2) > >>

เด็กใหม่ในวงการ:
ใบกำกับภาษีซื้อของเดือน12/49 เราจ่ายเงินไปแล้วแต่นำใบกำกับภาษีมาใช้ เดือน1/50 ลงบัญชีอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่

เดบิต ค่าใช้จ่าย

เดบิต ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด

เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร

แล้วเมื่อถึงเดือน 1/50 เราก็ลงบัญชี

เดบิต ภาษีซื้อ

เครดิต ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด

ถูกต้องมั้ยคะ แล้วภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดจะอยู่ส่วนไหนของงบการเงินคะ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ งง

ปวรปัณวรรธน์:
จริง ๆ แล้วไม่ใช่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดครับ เพราะมีใบกำกับแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้  การลงบัญชีให้ลงเป็นภาษีซื้อเลย แล้วค่อยปิดเข้าบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือลูกหนี้กรมสรรพากร

ในงบแสดงเป็นสินทรัพย์อื่น ๆ ครับ

เด็กใหม่ในวงการ:
แล้ว ภ.พ.30 ณ วันที่ 31 ธ.ค.49จะเท่ากับ บัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้กรมสรรพากรในงบหรือไม่ แล้วถ้าในงบ ณ วันที่ 31 ธ.ค.49มีบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรอยู่ทางด้านหนี้สินแล้วจะมีบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากรอยู่ทางด้านสินทรัพย์อีกหรือคะ ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

town:
ในกรณีที่มีภาษีซื้อเกิดขึ้นแล้ว  และกิจการก็ได้รับใบกำกับภาษีซื้อแล้ว  เพียงแต่ยังไม่ได้นำมาเครดิตภาษีขายในเดือนที่เกิดรายการ  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  ค่าใช้จ่าย

Dr.  ภาษีซื้อรอขอคืน ( ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน )

Cr.  เงินสด/เงินฝากธนาคารแล้วในเดือนต่อมา  ได้นำภาษีซื้อดังกล่าวมาเครดิตภาษีขายก็จะบันทึกโดย

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  ภาษีซื้อรอขอคืนแล้วสิ้นเดือนก็โอนปิดภาษีซื้อ - ภาษีขาย เข้าบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สรรพากร  โดยยอดที่ปรากฏในแบบ ภพ.30 มักจะเท่ากับบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สรรพากรครับ  แต่อาจจะมีบางกรณีที่มีข้อแตกต่างกันได้เช่นกัน

mim:
1. ในกรณีที่ภาษียังไม่ได้ยื่นแต่เป็นวัน/เดือนของเดือนที่ผ่านแต่เอามายืนเดือนนี้จะบันทึกอย่างไรแล้วทำไมต้องมีการเครดิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่ารักษาความปลอดภัย,

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม