www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบ ว่า มีโปรแกรมบัญชี ที่เหมาะใช้กับ กิจการ ขนส่ง

(1/1)

นาว:
คือ ตอนนี้อยากได้โปรแกรมบัญชีที่เข้ากับกิจการมากกว่านี้

town:
เท่าที่ทราบ  หากเป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกิจการขนส่งโดยเฉพาะ  ยังไม่มีครับ  ถ้าไม่นำโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปมาประยุกต์  ก็คงต้องจ้างเขียนโปรแกรมแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม