www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การโอนกิจการ

(1/1)

ma:
บริษัทมีสินทรัพย์ประมาณ 3 แสน จะโอนกิจการทั้งหมดและพนักงานให้กับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 2 ล้าน โดยจะเลิกบริษัทตัวเองเหลือแต่บริษัทที่โอน โดยผู้รับโอนจะออกหุ้นให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนเป็นการตอบแทน ผู้รับโอนต้องออกหุ้นให้เรากี่หุ้นเราจึงจะไม่เสียเปรียบเค้าคะ ทั้งสองบริษัท ทุน 1 ล้าน เท่ากัน แต่บริษัทเราชำระ 25% ผู้รับโอนเค้าชำระเต็มแล้ว ไม่มีขาดทุนทั้งคู่ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

007:
เราซื้อหุ้นเท่าไหร่แล้วถ้าจ่ายเป็นสินทรัพย์ เค้าให้ราคาสินทรัพย์เราเท่าไหร่ถ้าทราบแค่นี้ก็น่าจะตอบคำถามได้นะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม