www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ด้านภาษี: ซื้อใบยางพาราฟอกขาว

(1/2) > >>

ป้อง:
สมมติว่า : บริษัทฯ ได้ทำการซื้อใบยางพาราฟอกขาว กลุ่มสมาชิกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างนี้ด้านภาษีบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะทางผู้ขายคงไม่สามารถเปิดบิล Vat ให้เราได้ (บริษัทซื้อเพื่อส่งออกค่ะ)

007:
ซื้อไม่มี vat จากผู้ขายที่ไม่มีสิทธ์ออกใบกำกับภาษี ไม่มีความผิดอะไรครับสามารถทำได้

ป้อง:
คุณ 007 ค่ะ ถามต่อค่ะ

1. ซื้อยางพาราฟอกขาวเป็นสินค้าที่อยู่ในฐานภาษี หรือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีค่ะ

2. ถ้าเราซื้อจริงตอนจ่ายเงินเราต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ

007:
ยางพาราฟอกขาว ถ้าเป็นฟอกเพื่อรักษาสภาพสินค้า ไม่ต้องเสีย vat ครับสำหรับการหัก ณ ที่จ่าย ถ้าซื้อสินค้า ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  แต่ถ้าเราซื้อมา แล้วไปจ้างฟอก อย่างนี้ต้องหัก 3% ครับป้อง:
ขอบคุณค่ะ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม