www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

101:
เมื่อก่อนที่บริษัทฯ จะออกเอกสารใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทั้งหมด 4 ใบ ต้นฉบับ+สำเนา1 ให้ลูกค้า สำเนา2 แนบใบสำคัญจ่าย สำเนา3 เก็บใส่แฟ้มภาษีภงด. แต่ตอนนี้ออกแค่ 3 ใบ คือให้ลูกค้าแค่ต้นฉบับอย่างเดียว(เพราะเคยได้รับจากธ.ที่ทำการจ่ายเช็คจะให้แค่ 1 ใบเท่านั้น) แบบนี้ผิดหรือไม่คะ ถ้าผิดขอข้อมูลอ้างอิงด้วยค่ะ

ฟ้า:
ถ้ามีสามใบ ควรจะให้ลูกค้า 2 ใบแรกค่ะ ส่วนใบที่สามเราเก็บไว้

ศศิวิมล:
ดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม