www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือน

(1/1)

ผู้เดือดร้อน:
มีบ้านพักอาศัยเป็นทาวเฮาส์ 2 ชั้น เปิดเป็นร้านขายของชำเล็ก ๆ ปกติเสียภาษีโรงเรือนให้กับทางเทศบาลอยู่ทุกปี  แล้ว  และมีเจ้าหน้าที่ของสรรพากรมาประเมินว่าต้องเสียภาษีรายได้ให้กับสรรพากรจังหวัดอีกปีละ 2 ครั้ง  อยากทราบว่า  เป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่  เพราะบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง  และร้านที่ค้าขายเป็นเพียงร้านชำเล็ก ๆ เท่านั้น  ส่วนผู้ที่ค้าขายก็เป็นคนแก่อายุ  60  กว่า  ซึ่งไม่มีรายได้อย่างอื่น

007:
ภาษีเงินได้ กับภาษีโรงเรือน เป็นคนละตัวกันครับการเสียภาษีเงินได้กรณีขายของชำ ถ้ายอดขายเกิน 30,000 ต่อปีและเป็นคนโสด ก็ต้องยื่นภาษีครับ

town:
ภาษีโรงเรือน  ทางเทศบาลจะเป็นผู้จัดเก็บ

ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ทางกรมสรรพากรจะเป็นผู้จัดเก็บ

และถือเป็นภาษีคนละตัวอย่างที่คุณ 007  อธิบายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม