www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่ให้แก่พนักงาน

(1/1)

ริน:
ค่าเสื่อมสภาพรรถยนต์ที่ให้แก่พนักงานเราจะหักภาษียังงัยค่ะ หรือว่าไม่หัก ถ้าหัก 3 % หรือไม่หักเลยผิดหรือเปล่าค่ะ

ปวรปัณวรรธน์:
ถือเป็นรายได้ของพนักงาน หักตามฐานของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม