www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเป็นบริษัทรับจ้างเขียนเวปลูกค้าเป็นต่างประเทศ

(1/1)

พิม:
บริษัทรับจ้างเขียนเวปไซค์ให้ลูกค้าบริษัทที่ต่างประเทศ ส่งงานกันทางเมล์ บอกรหัสเวปไซค์อย่างนี้เสียแวด 0 หรือ 7 คะ มีเรื่องภาษีหักณที่จ่ายไม

007:
เป็นการให้บริการในประเทศ และได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ ถือว่าเป็นการส่งออกบริการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ครับ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม