www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตรวจสอบชื่อผูสอบบัญชี

(1/1)

แมว:
ไม่ทราบว่าถ้าเราต้องการตรวจสอบชื่อผู้สอบบัญชี เราจะต้องทำอย่างไรคือกำลังเปลี่ยนสำนักงานตรวจบัญชี และ ผู้สอบบัญชีค่ะตอนนี้ ทราบแต่ชื่อ -นามสกุล ไม่ทราบเลขที่ค่ะ

town:
ปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่า  ฐานข้อมูลทั้งหมดที่ทาง กบ.ช  ได้เคยกำกับดูแล  น่าจะส่งมอบให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว  จึงควรติดต่อกับทางสภาวิชาชีพดูครับ  ซึ่งน่าจะมีข้อมูลทั้งหมดครับ

http://www.fap.or.th/

แมว:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม