www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยแนะนำเรื่องภาษีโรงเรือนด้วยครับ

(1/1)

เปิ้ล:
ผมไม่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนมาก่อนเลย แต่เห็นเพื่อนบ้านโดย จม. ให้ไปเสียและโดยย้อนหลังอีก เกือบ 10 ปี เลยกลัว จะว่าไปผมก็ไม่ดีเองที่ไม่ให้ความสนใจ มีแต่ไปเสียภาษีป้าย ภาษีรายได้ แต่ไม่จ่ายภาษีโรงเรือนเลย บ้านที่อยู่ก็เป็นอาคารพาณิชย์เช่าอยู่นี้ก็ยิ่งคิดว่าเจ้าของเป็นคนจ่าย แต่พอไปดูสัญญา กลายเป็นว่าระบุผู้เช่าต้องเป็นคนจ่ายเอง ถ้าเราเดินทางไปจ่ายเองก่อน จม.มาจะดีมั๊ย และจะมีวิธีไหนผ่อนผันหรือไม่ต้องจ่ายมากบ้างครับ เพราะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดี เงินก็ต้องใช้เยอะ ภาษีที่ทราบมา 12.5 % ก็สูงเหลือเกิน กำลังทุกข์ใจมากขอให้ช่วยตอบด้วย ครับ

town:
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจครับว่า  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อทราบว่า  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์  นั้นแสดงว่าจะต้องมีการเสียภาษีโรงเรือนในนาม " เจ้าของกรรมสิทธิ์ "  ไม่ใช่ในนาม "ผู้เช่า"  เพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ผลักภาระภาษีให้กับผู้เช่า เป็นผู้จ่าย  หากเจ้าพนักงานจะมีหมายเรียกประเมิน  ก็จะต้องแจ้งมายังเจ้าของกรรมสิทธิ์  เจ้าของกรรมสิทธิ์ (ผู้ให้เช่า)  ก็จะมาให้ผู้เช่าไปจ่ายชำระในกรณีนี้  ลองปรึกษากับทางผู้ให้เช่าดูก่อนครับว่า  

1.  ในอดีตเคยมีประวัติการจ่ายชำระภาษีโรงเรือนหรือไม่  

2.  ทางผู้ให้เช่ามีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

3.  ถ้ามีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษี  ยอดจำนวนเงินรายได้ค่าเช่าของผู้ให้เช่าที่ยื่นเสียตรงกับที่ได้รับจริงหรือไม่เพราะภาษีจะคำนวณมาจากฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษี

ฐานภาษีคือ ค่ารายปีของทรัพย์สินซึ่งหมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเองหรือ ด้วยเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณากำหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันอัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปีดังนั้นถ้าฐานภาษีต่ำ  ยอมจะทำให้จำนวนภาษีต่ำลงไปด้วยเช่นกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม