www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นแบบ 90 ทาง internet มีการขอเอกสาร ใบเสร็จ ภ.ง.ด.94

(1/1)

มือใหม่:
ผมมือใหม่ยื่นภาษีเองนะครับ ผมสับสนครับ

ผมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ทาง internet แต่มีขอเอกสารใบเสร็จ ภ.ง.ด.94 แต่ผมไม่มีน่ะครับ

เพราะใบเสร็จตอนรับงานมันเป็น ภ.ง.ด. 3 ครับ

ใช้ได้เลยหรือเปล่าครับ

แล้วอย่างนี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับ รบกวนด้วยนะครับ

มือใหม่:
เพิ่มเติมครับ

ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วครับว่า

ภ.ง.ด. 94 ต้องยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8

แต่ผมไม่ได้ยื่นครึ่งปี ยื่นทีเดียวเลยได้หรือเปล่าครับ

หรือต้องทำยังไงบ้างครับ

แมว:
ยื่น ภงด. 90 ได้เลย สำหรับกรณีของ 94 ที่ไม่ได้ยื่นกลางปี กรมสรรพากรจะพิจารณาดังนี้1. ถ้า 94 ม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่เสียค่าปรับ แต่จะเสียค่าปรับถ้าจำไม่ผิด 500 บาท เป็นค่าปรับเนื่องจากกการไม่ยื่นแบบตามที่กรมกำหนด2. ถ้ามีภาษีเสีย ก็จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจนดถีงวันที่จะยื่นค่ะแต่บางครั้ง ถ้าเรายื่น 90 ตอนส้นปีครั้งเดียว กรมดูแล้วจำนวนเงินไม่มากนัก เขาก็จะไม่ค่อยวีเรียสกับเราค่ะ

มือใหม่:
ขอบคุณ คุณแมวมากๆครับ

สามารถ:
ขอถามครับยังสับสนการยื่นเสียภาษีคือถ้าเสียภาษีครึ่งปีทางอินเตอร์เนตแล้ว ครึ่งปีหลังจะเสียภาษีที่สรรพากรสาขาได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม