www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบัญชีเช่าซื้อ

(1/1)

สารินทร์:
การบัญชีเช่าซื้อ

1โอเปอร์เรชั่นลีส

2.ไฟแนนท์เชียลลีส

แต่ละแบบมันเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร

ซื้อรถตู้มาราคา 1,100,000 วางเงินดาวน์ 800,000

ผ่อนกันโตโยต้าลีสซิ่ง 300,000 อยากทราบว่าการบันทึกบัญชีเป็นแบบใดแบบ 1 หรือ 2

town:
สัญญาเช่าระยะยาว  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.  สัญญาเช่าดำเนินงาน ( Operating Lease )  ผู้เช่าไม่มุ่งเน้นการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

2.  สัญญาเช่าทางการเงิน ( Financial Lease )  ผู้เช่ามุ่งเน้นการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ่านกระทู้เหล่านี้ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3028&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3911&c=actและให้อ่านมาตราฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 29   เรื่องการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว  เพิ่มเติมด้วยครับส่วนใหญ่สัญญาที่ทำในประเทศไทย  มักจะเป็นสัญญาเช่าการเงินครับ  เพราะมุ่งเน้นการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

จุ๋ม:
อยากรู้รายละเอียด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม