www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรับปรุงรายได้

(1/1)

อั้ม:
อยากทราบวิธีที่จะปรับปรังรายได้จาการขาย เพราะว่าบริษัท ขายต่ำว่าทุน พอจะมีรายได้ ไหนบ้างที่เราจะเรียกเก็บจากลูกค้าได้บ้าง  กรณีผมส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ตะวัน:
ไม่เข้าใจคำถาม งงแฮะ

แมว:
สินค้าล้าสมัย สินค้าเสื่อมสภาพ หรือ สินค้านั้น เป็นการขายเหมา รวมทั้งหมด โละสต๊คสินค้า ก็น่าจะขายต่ำกว่าทุนได้น่ะ เพราะเคยเจอประเด็นขายต่ำกว่าทุนเช่นกัน แต่ของเราได้มีการถ่ายรูปสินค้านั้นไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะได้แก่ เสื้อผ้า หรือ อุปกรณ์คอม หรือ ผ้าค้างสต๊อคนานแล้วเก้บไว้จนใช้งานไม่ได้ ก็โละขายค่ะ

อั้ม:
ถามใหม่นะครับ  บริษัทขายสินค้าต่ำกว่าทุนครับ ผมอยากจะปรับปรุงรายได้ จึงจะทำการทำค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า ถือมาเป็นรายได้เพิ่ม แต่จะไม่ใช่รายได้จากการขาย จะเป็นภาระที่ลูกค้ายังค้างเราอยู่ จึงอยากจะทราบชื่อบัญชี หรือ ค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง ที่จะเรียกเก็บได้ บริษัทส่งออกผลไม้อบแห้งครับ  ขอบคุณ ครับ

แมว:
ลูกค้าผิดนัดการจ่ายเงินหรือไม่ ถ้าใช่ ก็เพิ่มรายได้ในบัญชีดอกเบี้ยรับ หรือ รายได้ค่าปรับจากการจ่ายเงินล่าช้าค่าขนส่งก็น่าจะได้น่ะ เพราะเราส่งให้เขา ราคาที่ขายนั้น ยังไม่รวมค่าขนส่งหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่ แต่ก็อยากจะตอบน่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม