www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส

(1/3) > >>

เจ้าปัญหา:
อยากทราบความแตกต่างของการกรอกแบบภงด.90ในมาตรา 40 (1) และ (2) ในกรณีของการยื่นแบบรวมระหว่างผู้มีเงินได้และคู่สมรส และแบบแยกยื่นว่าควรแยกยื่นดีกว่าหรือยื่นรวมดีกว่า และช่วยอธิบายการคำนวณเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้ทราบด้วยค่ะ

สมมุตว่า สามีมีเงินได้จากค่านายหน้า 120000 มีเงินบำนาญ 23976 ส่วนภรรยามีค่านายหน้า 120000 บาท ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะค่ะ กรอกแบบแล้วงง จริง ๆ ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
เงินได้ของภริยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี  แต่ถ้าภริยาแยกคำนวณเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ต่างหากจากสามี หรือถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ต่างฝ่ายต่างคำนวณภาษีได้  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้ภริยาแยกยื่นคำนวณภาษีได้ในกรณีที่ภริยามีเงินได้เฉพาะเงินได้พีงประเมินประเภทที่ 1เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง

- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

- เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ

- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้นสรุป  กรณีของคุณเจ้าปัญหา  ไม่สามารถแยกคำนวณได้ครับ  เงินได้ทั้งหมดของภรรยาต้องถือเป็นเงินได้ของสามีครับ โดยกรอกแบบ ภงด.90  ยื่นแบบไม่เกิน 31 มีนาคม ครับเทคนิค  ถ้าภรรยามีเงินได้และสามีก็มีเงินได้ ให้แยกคำนวณในแบบ ภงด. 90  ให้หน้าที่ 2 ส่วนแรกที่เกี่ยวกับเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )  เพราะการหักค่าใช้จ่ายตามเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) นั้นจะหักได้ 40%  แต่ไม่เกิน 60,000  บาท ดังนั้นเมื่อแยกคำนวณต่างฝ่ายก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ฝ่ายละ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  เช่น  สามีมีเงินเดือนทั้งปี  600,000  บาท  ภรรยามีเงินเดือนทั้งปี   250,000  บาท  จะเห็นได้ว่า  ถ้าคำนวณรวมกัน  โดยไม่แยก เท่ากับว่า  สามีจะมีเงินเดือนสูงถึง  850,000  บาท  แต่หักค่าใช้จ่ายได้เพียง  60,000  บาท เหลือเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงถึง  790,000  บาทในขณะที่ต่างฝ่ายต่างแยกคำนวณ  จะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ฝ่ายละ  60,000 บาทแล้วฝ่ายสามีจะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย  เหลือ  540,000  บาทและภรรยาจะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเหลือเพียง  190,000  บาทครับ

UP:
ดิฉันเป็นพนักงานกินเงินเดือนประจำ เดือนละ 9,700.- บาท แต่ก็มีธุรกิจเล็กๆ ส่วนตัว เปิดเป็นร้านขายสินค้าแบบซื้อมาขายไป และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ รายได้ปี 51 ที่เปิดใบกำกับกาษี รวมทั้งหมด ประมาณ 7 แสนกว่าๆ อยากทราบว่าดิฉันจะต้องเสียภาษีเงินได้แบบไหน 90 หรือ 91 และต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่ค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ  ขอบคุณมากนะคะ

^sa^:
จะยื่นภาษีค่ะ เป็นเงินได้จากการรับจ้าง ต้องยื่น ภงด.90 หรือ ภงด.91 ค่ะ และถ้าเป็น ภงด. 90  คิดค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ  ขอบคุณค่ะ

ก.ไก่:
คู่สมรสอยู่กินกันทั้งปีภาษี อายุเกิน 65 ปี มีเงินได้ ดอกเบี้ย ทั้งสองคน คำนวนภาษีแล้ว จะได้ภาษีคืน

อยากจะถามว่า เงินได้ของ ภรรยาต้องถือเป็นเงินได้ของสามีหรือไม่ ถ้าถือเป็นเงินได้ของสามีแล้ว การใช้สิทธิ์อายุตั้งแต่ 65 ปี ใช้ได้ 1 คน หรือ สองคนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม