www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำอย่างไรครับ - ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี - ใบเสร็จ vat แต่เราออกให้ไม่ได้

(1/2) > >>

นพ:
ผมเป็นกราฟฟิกดีไซน์อิสระ รับออกแบบ จัดหน้าสิ่งพิมพ์ รับงานเป็นชิ้น โดยทำงานอยู่ที่บ้านครับ1. ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี-ใบเสร็จ vat แต่เราออกให้ไม่ได้ เพราะรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี ไม่ต้องจด vat ถ้าผมออกใบเสร็จธรรมดาให้ไป ลูกค้าต้องไปจ่าย vat ทีหลังหรือว่าไม่ต้องครับ2. ผมออกใบกำกับภาษีไม่เป็น ที่ผ่านมาออกเป็นใบเสร็จรับเงิน หัวใบเสร็จมีชื่อและที่อยู่สำนักงาน (Home office) มีชื่อผมลงนามรับเงิน โดยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบนี้จะมีปัญหาไมครับ3. ใบกำกับภาษี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้างครับขอบพระคุณครับ

อ้วน:
1.  ไม่เกี่ยวข้องกันครับ  เพราะลูกค้าเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมี vat ซื้อก็มีสิทธินำมาเครดิตได้  แต่ถ้าลูกค้าไปซื้อหรือใช้บริการ  โดยที่ไม่มี vat ซื้อก็ไม่เป็นไรครับ  ( จ่ายเงินตามจำนวนที่ไม่มี vat ซื้อเท่านั้นครับ )  ให้ระวังที่คุณนพ  หากไม่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ห้ามออกใบกำกับภาษีและเรียกเก็บ vat นะครับ2.  หลักฐานในการรับเงินนั้น ( ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ) ให้ระบุชื่อที่อยู๋  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วลงลายมือชื่อรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ก็ใช้แล้วครับ  และเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ให้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ถูกต้องครับ3.  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/307.0.htmlนพ:
ขอบคุณมากครับ แต่รบกวนคุณอ้วนอีกทีครับ พอดียังไม่ค่อยเข้าใจครับที่คุณอ้วนบอกว่า "...แต่ถ้าลูกค้าไปซื้อหรือใช้บริการ โดยที่ไม่มี vat ซื้อก็ไม่เป็นไรครับ ( จ่ายเงินตามจำนวนที่ไม่มี vat ซื้อเท่านั้นครับ ) ..."นี่คือ ลูกค้าต้องนำส่ง vat เองทีหลังเหรอครับ (ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัท ยอดซื้อ/ค่าบริการ บางทีก็เป็นแสนเหมือนกัน เพราะรวมค่าพิมพ์ เขาก็เลยกังวลที่เห็นใบเสร็จเราไม่มี vat) ขอบคุณมากครับอ้วน:
ไม่ใช่ครับ  การที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือใช้บริการ  โดยที่ไม่มี vat ซื้อนั้น  ก็สามารถลงบัญชีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับ  เพียงแต่ไม่มี vat ซื้อมาเครดิตภาษีขายเท่านั้นครับ  เช่นบริษัท A  ทำธุรกิจขายเครื่องสำอาง  และเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  มีรายการค้าเกิดขึ้นดังนี้

ปี 2550  เดือน  เมษายน

วันที่  2  ได้ทำการซื้อวัตถุดิบ  จำนวน  10,000 บาท  ภาษีซื้อ  700  บาท

วันที่  4  ได้จ่ายค่าไฟฟ้า  จำนวน  24,500 บาท  ภาษีซื้อ  1,715  บาท

วันที่  6  มีรายได้จากการขายเครื่องสำอาง  จำนวน  120,000  บาท  ภาษีขาย  8,400 บาท

วันที่  8  จ่ายค่าจ้างคุณนพ  เป็นค่ากราฟฟิกดีไซน์  จำนวน  50,000 บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  เป็นเงิน  1,500 บาท โดยที่คุณนพ  ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( จึงไม่อาจออกใบกำกับภาษี และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ )  จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ  เท่ากับ  48,500 บาทสมมติว่ามีรายการเท่านี้  มาดูการเครดิตภาษีซื้อครับ

วันที่ 2  มีภาษีซื้อ  จำนวน   700 บาท

วันที่ 4  มีภาษ๊ซื้อ  จำนวน  1,715  บาท

รวมมีภาษีซื้อที่สามารถนำมาเครดิตเดือนนี้เท่ากับ  2,415 บาททางบริษัทมีภาษีขาย  เท่ากับ  8,400  บาท

หักภาษีซื้อ  จำนวน           2,415  บาท

เท่ากับบริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม  5,985  บาทซึ่งจะเห็นได้ว่า  แม้ทางคุณนพจะไม่มีภาษีซื้อ  ก็ไม่เกี่ยวครับ  เพียงแต่ผมมองว่าทางบริษัท  อาจจะกังวลในเรื่องของความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐาน   ดังนั้นหากฝ่ายบัญชีของบริษัทหากมีความรู้และเข้าใจ  ก็สามารถชี้แจงให้ผู้บริหารได้รับทราบ  เพื่อลดความกังวลใจ  ในกรณีนี้คุณนพจึงไม่จำเป็นต้องไปจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ยกเว้นรายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ก่อนหักรายจ่าย )นพ:
ขอบคุณคุณอ้วนมากครับผมจะไปอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ สบายใจขึ้นถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป ผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิด คือลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ที่พิมพ์หนังสือเอง 50,000 บาท ก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม เพราเขาไม่มีหน้าที่นำส่ง vat%และในกรณีแบบนี้ผมก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ ใช่รึเปล่าครับ คือไปจ่ายตอนครึ่งปีและปลายปีเลยขอบคุณอีกครั้งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม