www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการบันทึกต้นทุนของธุรกิตสวนสัตว์เปิด ควรใช้วิธีการบันทึกต้นทุนแบบใด

(1/1)

luknoi:
เรียน คุณอ้วน

        ดิฉันอยากจะทราบว่า ธุรกิจสวนสัตว์เปิด ควรจะใช้วิธีการบันทึกต้นทุนแบบใด   เช่น  ต้นทุนมาตรฐาน หรือ ใช้ การบัญชีต้นทุนกิจกรรม (ABC)    คือ ดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีของธุรกิจดังกล่าวคะ  

     

อีกคำถามนะคะคือ ถ้าธุรกิจแห่งนี้มีบริษัทย่อย  ซึ่งทำธุรกิจเปิดการแสดงโชว์  ซึ่งมีทั้ง การให้บริการโชว์ต่างๆ   มีบริการร้านอาหาร  และมีส่วนการขายสินค้าที่ระลึก  เช่นนี้ ควรจะใช้วิธีการบันทึกต้นทุนอย่างไร  จึงจะเหมาะสม  แล้ว จะสามารถนำหลักการของบัญชีบริหารมาใช้ได้กับธุรกิจ 2 ประเภทนี้ไดอย่างไร คะ  เช่น  การวัดผลการดำเนินงาน ควรจะแยกออกเป็นศูนย์ความรับผิดชอบไหมคะ  เช่น ศูนย์การลงทุน ศูนย์กำไร ศูนย์ต้นทุน  ควรจะจัดแผนกไหนเป็นศูนย์อะไรดีคะ     รบกวนด้วยนะคะ  เนื่องจากดิฉันจะนำไปใช้ในการตอบคำถามของอาจารย์ด่วนค่ะ

 

a-man:
ลองอ่านดูก่อนนะจ๊ะ

- บัญชีธุรกิจสวนสัตว์

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=585&c=act- ABC+ABM หมายถึงอะไรค่ะ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1138&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม