www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หน้าที่คำนวณค่าเสื่อมราคาควรเป็นของฝ่ายงานไหนครับ

(1/1)

สาร:
หน้าที่คำนวณค่าเสื่อมราคาควรเป็นของฝ่ายงานไหนครับ  มีที่ไหนที่ไม่ใช่ฝ่ายบัญชีบ้างหรือเปล่า เพราะอะไร

ปวรปัณวรรธน์:
อาจมีบ้างที่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดอายุการใช้งาน หรือกำหนดอัตราเสื่อมของเครื่องจักร แต่ท้ายที่สุดฝ่ายที่รับผิดชอบในการคำนวณค่าเสื่อมฯ เพื่อจัดทำงบการเงินก็เป็นฝ่ายบัญชีอยู่ดี

007:
สมัยก่อนเมื่อยังไม่มีระบบคอมฯเข้ามา ผู้ที่มักถูกมอบหมายให้ทำทะเบียนสินทรัพย์คือฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายธุรการครับ แต่ปัจจุบัน จะเป็นหน้าที่ของบัญชีในการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการคำนวณค่าเสื่อมราคาบางแห่ง ถ้ามีสินทรัพย์จำนวนมาก ก็จะแยกนักบัญชีที่เชื่ยวชาญต่างหาก คือบัญชีสินทรัพย์ เพื่อบริหารการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพที่สุด007:
ขอบคุณ คุณปวรปัณวรรธน์ ครับ และขอยินดีต้อนรับครับสาร:
ขอขอบคุณ คุณปวรปัณวรรธน์ และคุณ 007 ครับ ที่ช่วยให้ความมั่นใจมากขึ้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม