www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอกแบบ ภ.พ.30 กรณีบริษัทขายสินค้าที่ไม่มีภาษี (จำพวกปลา)

(1/1)

พรนิภา:
ช่วยบอกรายละเอียดของการกรอกแบบที่มีทั้งขายแบบมีภาษี และไม่มีภาษี และถ้าขอคืนทุกเดือนจะโดนตรวจสอบไหม เพราะกิจการเป็นลักษณะนี้ แนะนำการกรอกแบบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

007:
ในส่วนของภาษีขาย ให้กรอกในช่องที่ 3 ครับ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น  แต่ถ้าได้รับยกเว้น ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ก็ไม่สามารถนำมาขอคืนได้นะครับฟ้า:
ในส่วนของยอดขายที่ไม่มีภาษีกรอกช่องที่ 3 ยอดขายที่ได้รับยกเว้นภาษี  ส่วนในเรื่องของภาษีซื้อที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ทั้งสองกิจการ ในกรณีที่เราไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของรายได้ที่มีภาษี กับ รายได้ที่ยกเว้นภาษี  เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรืออื่น ๆ (ยกเว้นภาษีซื้อที่เป็นต้นทุนของสินค้า) นำภาษีเหล่านั้นมาเฉลี่ยภาษีซื้อตามเปอร์เซ็นต์ยอดรายได้ของปีที่ผ่านมาก็ได้(แบ่งเป็นรายได้ที่มีภาษี กับ รายได้ที่ไม่มีภาษี) แล้วนำเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาคิดเฉลี่ยภาษีซื้อของค่าใช้จ่ายบริหารในปีปัจจุบันค่ะ ถ้าสรรพากรมารู้หรือตรวจพบที่หลังว่าบริษัทมีรายได้ทั้งสองประเภท อาจจะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังได้ค่ะ

จิราพร:
ใครมีตัวอย่างการกรอก ภ.พ.30 บ้างค่ะ และรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายด้วยค่ะ แบบสำเร็จรูปของบริษัทนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

นนย:
รนส

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม