www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งเสริมการขาย

(1/1)

ติ๊ก:
กรณีบริษัท ต้องการกระตุ้น ยอดขาย โดย การกำหนดช่วงเวลา ถ้า ลูกค้า ซื้อสินค้า ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่  (กำหนดระยะเวลา)  มีสิทธิ์ ร่วมลุ้น รับสร้อยคอทองคำ  

จะต้องทำอย่างไรบ้าง ครับ ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ สร้อยคอทองคำ ขอคืนได้หรือไม่   และต้องเสียภาษีขายหรือไม่ และมีขั้นตอนวิธีการอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยแนะครับ  ตอนนี้ ยอดขาย ตกลงมากเลย ครั้บ

ปวรปัณวรรธน์:
การทำการส่งเสริมการขายต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติต่อรายใดรายหนึ่ง และประกาศให้ผู้ซื้อทราบ ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทองคำขอคืนได้ครับ เพราะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนการชิงโชคต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ 5%  ภาษีขายไม่ต้องออกครับถ้าขายให้ผู้บริโภคโดยตรง ดูคำสั่งสรรพากร ป.118/2545 เพิ่มเติมครับ

town:
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/11161.0.htmlข้อหารือ กค 0706/พ./10871 วันที่ : 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/25573.0.htmlข้อหารือที่ กค 0706/พ./221 วันที่ : 12 มกราคม 2549 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/30735.0.htmlย้ำนะครับ  จะต้องเป็นการส่งเสริมการขายกับผู้บริโภคโดยตรง  โดยที่ผู้ซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อไปเพื่อขายต่อ  ถ้ามีเวลาลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1724&c=actและสุดท้านในการส่งเสริมการขายควรจัดให้มีการทำเรื่องต่างๆ ดังนี้

ก. แผนการตลาด

การส่งเสิรมการขายจะต้องมีแผนการตลาด ที่กำหนดในเรื่องของการส่งเสริมการขาย เช่น งบประมาณในการส่งเสริมการขาย  จำนวนสินค้าที่จะส่งเสริมการขาย  สถานที่ที่ผู้บริโภคจะไปรับของที่ส่งเสริมการขาย  เป็นต้นข. การอนุมัติ

เมื่อมีการกำหนดแผนการตลาดที่จะนำสินค้าส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคแล้ว จะต้องมีการขออนุมัติเพื่อจัดหาสินค้าดังกล่าว  ควรระบุปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ ที่จะส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจนค. หลักฐานชัดแจ้ง

เมื่อนำสินค้าไปส่งเสริมการขายให้ตัดออกจากรายการสินค้าและวัตถุดิบ และให้ทำรายงานการควบคุมการแจกสินค้า เช่น ระบุว่าใครเป็นผู้นำไปปฏิบัติ ใครเป็นผู้ควบคุมการแจกสินค้า ใครเป็นผู้ตรวจสอบ  ( ในกรณีที่มีการซื้อเข้ามาไว้ก่อน  แต่บางกิจการอาจจะออกเป็นคูปอง  เพื่อให้นำไปรับกับทางร้านทอง  ก็ควรจะให้ทางร้านทองออกหลักฐานให้ชัดเจน )ง. ต้องไม่เลือกปฏิบัติ

การส่งเสริมการขายจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ เช่น หากใครมาซื้อในช่วงนี้  ตามเงื่อนไขนี้  ก็จะได้รับทุกๆ คน  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติประยุกต์มาจากกระทู้ที่คุณอ้วนแสดงความเห็นไว้ในเรื่องของการแจกสินค้าตัวอย่างครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1113&c=act

007:
ขอบคุณ คุณปวรปัณวรรธน์ และคุณ town ครับ และขอยินดีต้อนรับครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม