www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทที่เสียภาษีในอัตราก้าวหน้า

(1/2) > >>

ชุลีพร:
ขอทราบรายละเอียดค่ะ คือบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราก้าวหน้าค่ะ คือ 15% 25% และ 30% ค่ะ และบริษัท มีการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 120 บาท ไม่ทราบว่าจะคำนวนอย่างไรคะ ถึงจะได้อัตราเงินปันผล ต่ออัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลน่ะค่ะ เพราะผู้ถือหุ้นจะนำไปเครดิตภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรค่ะ

007:
ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ให้ระบุครับว่าเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไปแล้วร้อยละเท่าไหร่

กระเทยเฒ่า..เรายังคอย:
ตามทป.119/2545 ลว 5 พ.ย. 2545 ข้อ13. วรรคสองผมขอสมมติตัวเลขดังนี้อัตรากำไร   กำไรก่อนภาษี   ภาษี   กำไรหลังภาษี      เงินปันผล

10%   100,000.00   10,000.00   90,000.00      73,770.49

20%   40,000.00   8,000.00   32,000.00      26,229.51

รวม         122,000.00      100000

กระเทยเฒ่า..เรายังคอย:
โทษทีครับ คำสั่ง ป. 119/2545 ไม่ใช่ ทป. 119/2545 คับเนื้อหา

ป.119/2545 ลว 5 พ.ย. 2545 ข้อ13. วรรคสอง               ข้อ   13   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้หลายอัตรา เมื่อจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และผู้จ่ายเงินได้ทราบโดยชัดแจ้งว่าจ่ายจากเงินกำไรหลังจากเสียภาษีในอัตราใด ผู้จ่ายเงินได้จะต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ชัดเจนว่าเงินปันผลหรือ เงินส่วนแบ่งของกำไรที่จ่ายนั้นจำนวนใดได้มาจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราใด                            กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง จ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และผู้จ่ายเงินได้ไม่สามารถทราบโดยชัดแจ้งว่าจ่ายจากเงินกำไรหลังจากเสียภาษีในอัตราใด ผู้จ่ายเงินได้ต้องเฉลี่ยเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรตามส่วนของกำไรหลังจากเสียภาษีในแต่ละอัตราภาษี และจะต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ชัดเจนว่าเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่จ่ายนั้นจำนวนใดได้มาจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราใด

---------------สรุป.. ก็คือ prorata เงินปันผลตามกำไรหลังภาษีแต่ละอัตรา

กวนจิง:
เหรอ???การเสียภาษีก้าวหน้าดีจิงเหรอเพื่อเอาไว้ให้บุคคลบางกลุ่มมาแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้แล้วเงินนั่นก็ไม่ได้ลงไปหาประชนแบบเต็มๆ  หรือลงไปก็ไม่ได้ก่อประโยชน์เพื่อประชาชนสักเท่าไหร่อ่านะ  หรือเพื่อเป็นช่องว่างให้กลุ่มข้าราชการบางกลุ่มมาใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้น  หากมี้ที่ต้องการจะหลบเลี่ยงในประเทศแถบยุโรปมีการประท้วงที่รัฐบาลเก็บภาษีกับเค้ามากมาย  เพราะเห็นว่าเค้ารวยหรือมีรายได้ดีทั้งๆที่เค้าทำงานเหนื่อยมากมาย  เพื่อเอาไปให้คนที่หลบหนีและย้ายถิ่นไปอยู่ประเทศเค้าหรือคนที่ไม่คิดทำอะไรเลย  แล้วคนเหล่านั้นจริงๆแล้วก็มิได้ทำตัวให้ก่อประโยชน์อะไร  นอกจากพยายามเรียนและมีลูกให้มากๆเพื่อเอาสวัสดิการ  หรือไม่งั้นก็ไม่ต้องทำอะไรทำตัวว่างงานก็ได้เงินสวัสดิการแล้ววววววคุ้ณณณณณณณณณณณ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม