www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำแนะนำเพื่อวางแผนภาษี อพาร์ทเม้นท์ 50 ห้อง ครับ

<< < (2/5) > >>

รุ่งเรือง:
ขอบคุณมากครับ คุณดาวิด

ค่าเช่าห้อง= 140,000

ค่าเช่าเฟอร์+แอร์ = 60,000

ดาวิด:
จากข้อ 5 (คำถาม ข้อ1.5) เริ่มจาก  ชื่อเจ้าของตามโฉนด คือคุณกับน้องสาว  เพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีในนามคณะบุคคล ต้องสัมพันธ์ กับชื่อเจ้าของตามโฉนด

หากมีชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย  เช่นคุณ+ แม่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   คุณต้องทำเอกสาร (สัญญา) ให้สอดคล้อง ด้วยแบ่งแยกข้อผูกพัน เรื่องเงินได้ให้ชัดเจน   หากคุณไม่มีเอกสารยืนยันแบ่งแยกความรับผิดชอบให้ชัดเจน   กม.จะถือว่า ชื่อบุคคลตามโฉนด เป็นผู้มีเงินได้        

007:
ขอบคุณ คุณดาวิดครับ ที่ช่วยตอบ

แหม  การวางแผนเรื่องนี้ ขอบอกว่า ถนัดอย่างแรง

ถ้าทำอย่างที่คุณวางแผน

คณะ 1 จะมีรายได้ค่าเช่าห้อง 1,680,000

ค่าก่อสร้าง 12.5 ล้าน หักค่าเสื่อมได้ 625,000 ต่อปี

เสียภาษีบุคคล 139,000

เสียภาษีโรงเรือน  210,000

คณะ 2 จะมีรายได้ค่าเช่าเฟอร์ฯ+ส่วนกลาง 720,000

ค่าเฟอร์+ลิพม๋ 2 ล้าน หักค่าเสื่อมได้ 400,000 ต่อปี

เสียภาษีบุคคล 16,000

คณะ 3 จะมีรายได้ค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ไม่รู้ว่าเท่าไรโดยรวมแล้วเสียภาษี เสียภาษี 365,000

ไหวไหมครับ

อาจถูกประเมินเพิ่มด้วยนะ  เพราะว่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของตึก กับเจ้าของไฟและน้ำ ไม่ใช่คนเดียวกัน  แล้วก็คนปล่อยให้เช่าตึก กับให้เช่าเฟอร์ เป็นคนละคนกัน ???  แล้วตอนออกบิลจะทำอย่างไร  แปลว่า ลูกค้าต้องมาติดต่อเช่าห้องจากคณะ 1 แล้วก็มาขอเช่าเฟอร์จากคณะ 2  ซึ่งทั้งสองอยู่ในห้องเดียวกัน  007:
ลองไปคิดดูก่อนนะคณะแรก สร้างตึก และให้อีกแปดคณะเช่า  คณะแรกมีรายได้ 8 แสน

 เสียภาษี 1500 และเสียโรงเรือน 1 แสน

อีก 8 คณะ มีรายได้ค่าเช่าห้องคณะละ 2 แสนต่อปีและค่าเช่าเฟอร์อีก 6 หมื่นต่อปี  แต่มีรายจ่ายค่าเช่าห้องให้คณะแรก 1 แสน และมีค่าเช่าเฟอร์จากอีก 8 คณะใหม่ คณะละ 50,000

เสียภาษี 0 บาทอีก 8 คณะใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เช่าเฟอร์ มีรายได้ 5 หมื่นต่อปี หักค่าใช้จ่าย 10%  

ไม่ต้องเสียภาษี

โดยรวมแล้วเสียภาษี 101,500

(จากเดิม 365,000 )  ลดลง  263,500

หมายเหตุ  อาจเสียน้อยกว่านี้นะครับ ถ้าให้มืออาชีพดูแลให้

รุ่งเรือง:
ขอบคุณครับคุณ 007 ถ้าตั้งเพิ่มอีก 8 คณะเพื่อให้เช่าเฟอร์อย่างเดียว สรรพากรไม่ว่าอะไรเหรอครับ?แล้วออกใบเสร็จให้ลูกค้ายังไงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม