www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำแนะนำเพื่อวางแผนภาษี อพาร์ทเม้นท์ 50 ห้อง ครับ

(1/5) > >>

รุ่งเรือง:
ขอคำแนะนำเพื่อวางแผนภาษี อพาร์ทเม้นท์ 50 ห้อง ครับคุณพ่อกำลังจะซื้อที่ดินเพื่อทำอพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น ประมาณ 50 ห้อง และตั่งใจจะใส่ชื่อดินให้เป็นของ ผม และน้องสาว (พ่อแม่อายุมากแล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนในภายหลัง)คุณพ่อ คุณแม่มีรายได้ประจำ เสียภาษีเยอะ

ผม มีรายได้ประจำ ยังไม่ต้องเสียภาษี

น้องสาวไม่มีรายได้ประจำ

จะตั้งคณะบุคคลดังนี้เพื่อประกอบกิจการดังนี้1)  จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในนาม คณะบุคคล "ผม+น้อง"และให้ผู้รับเหมาออกใบเสร็จแยกค่าแรง+ค่าของในนาม คณะบุคคล "ผม+น้อง" และให้ คณะบุคคล "ผม+น้อง" เป็นผู้เก็บค่าเช่าห้อง เดือนละ 2,500 บาท/ห้อง ขอถามว่า1.1) สามารภทำแบบนี้ได้ไหม ?

1.2) ค่าก่อสร้างประมาณ 12.5 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสดทั้งหมด จะหักค่าเสื่อมได้ปีละเท่าไหร่ และได้กีปี  ?

1.3) ค่าเฟอร์+แอร์+ลิฟต์ ประมาณ 2 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสด จะหักค่าเสื่อมได้ปีละเท่าไหร่ และได้กีปี ?

1.4) ควรให้ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการคณะบุคคล "ผม+น้อง" ?

1.5) ใครควรลงทุนเป็นที่ดิน แลัวใครควรลงทุนเป็นอาคาร ?2) คณะ "ผม+คุณแม่" เป็นผู้เก็บค่าเช่าเฟอร์+แอร์ เดือนละ 1,200บาท/ห้อง

2.1) ควรให้ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการคณะบุคคล "ผม+คุณแม่"

2.2) ควรให้ผู้รับเหมาออกใบเสร็จค่าเฟอร์+แอร์+ลิฟต์ในนาม คณะ "ผม+คุณแม่" ?3) คณะ "น้อง+คุณแม่" เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟ+น้ำ และเป็น ผู้เก็บค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าที่จอดรถ (ไม่กำหนดที่ตายตัว)

3.1) ควรให้ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการคณะบุคคล "ผม+คุณแม่"  รายได้ทั้งหมดคาดว่าจะได้ประมาณ 200,000 ต่อปี (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) จำเป้นต้องจง VAT ไหมครับ

ถ้าจำเป็นให้คณะใดเป็นผู้จดครับตามที่ผมวางแผนมาสามารถทำได้ไหมและเหมาะสมำหรือไม่อย่างไร

ขอคำแนะนำด้วยครับรุ่งเรือง

รุ่งเรือง:
ขอแก้ครับ 200,000 ต่อเดือนครับ

ดาวิด:
คำถาม ยาวมาก  ครอบคลุมหลายประเด็น   ต้องค้นคว้า

 

จะดีกว่า  หากแยกถามทีละคำถาม สองคำถาม   

รุ่งเรือง:
รบกวนผู้มีความรู่ช่วยตอบด้วยนะครับ

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ดาวิด:
ตอบคำถามกรณีภาษีเงินได้บุคคล  โดยไม่มีvatเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อน

ที่เหลือจะพยายามทยอยตอบ  ข้อดีข้อเสียคุณเปรียบเทียบเอาเอง

.......................................

เริ่มตั้งแต่ขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ควรให้ชื่อผู้ขออนุญาต ชื่อเดียวกับผู้เสียภาษี ในอนาคต

1.ทำได้  เป็นเจตนา

2.เป็นอาคารถาวร หักได้ 5 % เวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี

3. หักได้ร้อยละ 20 เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. แล้วแต่จะตกลงกัน เป็นเรื่องภายใน

5.แล้วแต่จะตกลงกัน เป็นเรื่องภายใน

.............................................

2.........

2.1 ตอบเหมือนข้อ5

2.2 ใบเสร็จควรชื่อเดียว กับเจ้าของอาคารในอนาคต เพราะจะเกี่ยวกับภาษีและค่าเสื่อม

2.3 ตอบเหมือนข้อ 2.2

............................

3.................................

3.1 แล้วแต่จะตกลงกัน เป็นเรื่องภายใน

..................................

รายได้200000 บาท ต่อเดือน แยกออกเป็นค่าอะไรเท่าไหร่ หากไม่แยกค่าห้อง ค่าแอร์  จะพิจารณาเรื่องVATไม่ได้

....................................................

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม