www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องภาษีที่ส่งไม่ครบ

(1/1)

สาว:
มีภงด.3 เดือน10ปี49 ที่ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งไม่ครบอยากทราบว่าจะต้องเสียเฉพาะเงินเพิ่มใช่หรือไม่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทหรือผู้ทำบัญชี

ดาวิด:
ไม่สามารถ ปัดความรับผิดชอบ  โดยอ้างว่าสำนักงานทำบัญชี เป็นผู้นำส่ง  ได้  ผู้จ่ายเงินได้ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อสรรพากรแต่ผู้จ่ายเงินได้  สามารถไปไล่เบี้ย จากสำนักงานทำบัญชีได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม