www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครื่องรูดบัตร

<< < (2/2)

town:
ถ้า B  เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม