www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าต่อเติมอาคารเช่า

(1/1)

นานะ:
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี การตัดค่าเสื่อมนั้นให้ตัด 3 ปี เท่ากับ 33.33% หรือว่าให้ตัด 5 % เหมือนอาคารค่ะ ขอรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

007:
ค่าต่อเติมอาคาร ให้คิดค่าเสื่อมราคา 20 ปี (5%) และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและไม่ทำการต่อสัญญา ให้ตัดราคาทุนที่เหลืออยู่ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนครับแอน:
ค่าต่อเติมอาคารเช่า สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริทได้มั๊ยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม