www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำงานของบัญชี

(1/1)

หมวย:
ถ้าคนที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อนทำบัญชีมาและจะทำงานบัญชีโดยที่จะทำในส่วนของภาษีซื้อ ขาย จะต้องทำยังไงบ้างช่วยคนที่ให้คนอธิบายให้ฟังด้วยหน่อยได้ไหม่คะ

w:
1.เก็บใบกำกับภาษีซื้อ  และใบกำกับภาษีขายในแต่ละเดือนไว้  2. สิ้นเดือน จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

เอาใบกำกับภาษีซื้อ  ใบกำกับภาษีขายแนบ  ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ - ขาย ให้ดูในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่  893. ภาษีชื้อ มากกว่า  ภาษีขาย  =  เครดิตภาษีไว้หักลบกับเดือนภาษีต่อไป

    ภาษีขายมากกว่า  ภาษีซื้อ  =  ภาษีที่ต้องชำระ4. นำส่งแบบ  ภพ.30 พร้อมภาษีที่ต้องชำระ (ถ้ามี) ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เอกสารไม่ต้องส่ง เก็บไว้ที่สำนักงาน)

เอก:
ซื้อของมาพร้อมขอใบกำกับภาษีและขายไปโดยออกใบกำกับภาษีราคาควรห่างกันประมาณเท่าไหร่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม