www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปัญหาไม่ยอมออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

(1/1)

ด่วน:
ผมได้ืซื้อแฟรนไซร์การศึกษามาทำ ทางแฟรน์ไซร์ไม่ยอมออก

ใบกำกับภาษีตัวจริงมาให้ทั้งที่ในสัญญาระบุVat ไว้ด้วย  ส่งจดหมายลงทะเบียนไปเตือนแล้วก็ยังเฉย

รวมทั้งค่าRoyalty ต่อเดือน

ส่งแต่ใบแจ้งหนี้ มา ให้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อกรรมการ ไม่ใช้ชื่อบริษัท

โอนไปแล้วก็ไม่มีการออกใบเสร็จ  จะยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ครับ  แบบนี้

เราไม่สามารถบัญทึกรายการเป็นคชจ. ได้ ผิดวิธีทางการค้าทั่วไปหรือไม่

แมว:
น่าจะถูกหลอกหรือไม่ เช่นนี้ แจ้งสรรพกาพื้นที่ซิค่ะ หรือไม่ก็แจ้งเขาว่า เราจะสอบถามทางเจ้าหน้าที่สรรพากรน่ะ เขาก็คงรีบออกให้ค่ะแต่แปลกใจที่ให้โอนเงินเข้าชื่อกรรมการ เพราะว่าถ้าเราติดต่อกันตามสัญญาเป็นนิติบุคคล ก็ต้องโอนเงินเข้าบริษัทค่ะเคยใช้วิธีการเช่นกัน แต่ไม่ได้มาจากการถูกหลอกน่ะ เนื่องจากเขาต้องการเลื่อนยอดขายไปอีกเดือนหนึ่ง เป็นเพราะเรื่องการวางแผนการนำส่งภาษีขายของเขาค่ะ

muay:
ทำไหมไม่ตามกับสรรพากรก่อน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม