www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลักษณะของป้ายและขนาดของป้ายในการเสียภาษี

(1/1)

คุณออม:
ทางบริษัทมีป้ายโลโก้ตราสินค้าเป็นภาษาอังกฤษโดยมีชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบนโลโก้ใส่กรอบป้ายสี่เหลียมขนาด 100 x 100 ซม. จำนวน 6 ชุด โดยเป็นโลโก้สินค้าทั้งหมด 6 ยี่ห้อ ยึดติดกับแผงเหล็กขนาด 4 เมตร x 3 เมตร อยากทราบว่าจะต้องเสียภาษีป้ายประเภทใหนระหว่าง แบบที่ 1 คือไทยปนอังกฤษ หรือ 2 แบบภาษาอังกฤษล้วน และนับพื้นที่ป้ายแบบไหน ระหว่างคิดตามโลโก้แต่ละป้าย หรือคิดจากพื้นที่รวมทั้งหมดของโลโก้ที่ติดอยู่บนแผงเหล็ก ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

007:
ควรใช้ป้ายแบบไทยปนอังกฤษ เพราะเสียภาษีน้อยกว่า และการเสียภาษีให้คำนวณจากพื้นที่ป้ายครับa-man:
ถ้าฐานของป้ายใหญ่เป็นอย่างที่ว่า กล่าวคือเป็นแผงเหล็กขนาด  4 เมตร x 3 เมตร  และมีป้ายขนาด  100 x 100  ซม. จำนวน  6  ชุด ก็จะถือฐานของแผงเหล็กเป็นเกณฑ์  ดังนั้นขนาดของป้ายจะคำนวณจากแผงเหล็กทั้ง  4 เมตร x 3 เมตรจ๊ะ  และเมื่อถือเป็นป้ายเดียวแต่มีหลายภาษา  ก็จะตก Rate สูงสุด ( แบบที่ 3 ) เพราะถือว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนะ  ขอบอก..

ปภงกร:
ทางบริษัทมีป้ายอักษรภาษาไทยและมีโลโก้อยู่บนแผ่นเดียวกัน สี่เหลียมขนาด 300 x 80 ซม.  แต่โลโก้แยกอยู่ในกรอบต่างหาก  รวม 2 ด้าน จำนวน 1 แผ่น  อยากทราบว่าจะต้องเสียภาษีป้ายอย่างไร และเท่าไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม