www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินค้า

(1/1)

น้อย:
ถ้าเราซื้อสินค้า เดือน 2 และมีการทำจ่ายเดือน 2 ได้ใบเสร็จใบกำกับภาษี เรียบร้อย พอเดือน 3 ร้านค้าส่งสินค้าไม่ถูกต้องมาให้ทางบริษัทโทรไประงับเช็ค แบบนี้ทางบัญชีจะทำอย่างไรดีเพราะยื่น ภาษีซื้อไปแล้วเดือน 2 แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจากันอยู่ว่า เพราะสินค้ายังอยู่กับเรา ตอนนี้ต่อรองกันอยู่ ช่วยแนะนำด้วย

แมว:
ส่งคืนสินค้า และ ให้เขาออกลดหนี้ให้เดือน 3 ค่ะ เราก็นำลดหนี้หนี้ไปหักจากภาษีซื้อเดือน 3 ทำได้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม