www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนด่วนครับ ร้อนใจมาก(คิดว่ายื่นจ่ายภาษีผิดประเภท)

(1/1)

นพ:
ผมเป็น Graphic Designer สายออกแบบงานสิ่งพิมพ์ครับ รับงานมาเป็นชิ้น งานแต่ละชิ้นไม่มีผลผูกพันต่องานอื่นๆ ไม่มีเงินเดือน งานเสร็จและลูกค้า/ผู้จ้างพอใจจึงได้เงิน (ซึ่งเท่าที่ตามอ่านจากในบอร์ดนี้เข้าใจว่าควรอยู่ในมาตรา 40(2) ใช่ไหมครับ?) ผมเพิ่งยื่นเสียภาษีปีนี้เป็นครั้งแรก เพราะที่ผ่านมารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ครับ1.   การจ่ายภาษีตามรายได้ของผมมี 2 ประเภท (ตามความเข้าใจของผม หากผิดได้โปรดชี้แนะด้วยครับ) คือ ก. ส่วนที่รับจ้างทำงาน  Graphic Design ออกแบบ จัดหน้าหนังสือ ซึ่งอยู่ใน 40(2) และ ข. ส่วนที่รับเหมามาทำทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพิมพ์และเย็บออกมาเป็นเล่มหนังสือ ซึ่งอยู่ใน 40(7) คืองานรับเหมา (ผมจ่ายค่าวัสดุหรือสัมภาระเอง)2.   ผมได้ยื่นขอเสียภาษีทาง internet (ใช้เลขบัตรประชาชน) โดยใช้โปรแกรม ภงด.90 คำนวณให้ กรอกแล้ว upload เมื่อเสร็จตามขั้นก็นำรหัสไปจ่ายทาง ATM แล้ว โดยผมเข้าใจว่าตัวเองได้แจ้งไปตามข้อ 13.   ต่อมาอีกวัน ผมได้พบว่าตัวเองกรอกแจ้งรายได้ผิดช่อง (ดูจากฉบับ print ที่เก็บไว้) คือด้วยความรีบร้อนผมเลือกกรอกที่หน้า 2 ในโปรแกรม เพราเข้าใจว่าคือ 40(2) แต่กลายเป็นว่าผมกรอกไปที่ 40(1)  ส่วนที่แจ้งใน 40(7) ถูกต้องดีตอนนี้ผมร้อนใจมาก และขออนุญาตถามดังนี้ครับ

A.   ประเภทของรายได้ตามที่ผมเข้าใจในข้อ1 ถูกหรือไม่ครับ (หากไม่ถูกต้อง รบกวนอธิบายด้วยครับ)B.   การที่ผมกรอกผิดช่องนี้มีผลอย่างไรบ้าง และควรแก้ไขอย่าไรครับ (หากแจ้งไปที่สรรพากรเพื่อขอแก้ไข จะยุ่งยากไหมครับ และสรรพากรจะมาวุ่นวายกับเราไหม)

C.   ผมเห็นที่ 40(1)  เขียนว่ารายได้จาก เงินเดือน, ค่าจ้าง ไม่ทราบว่างานอย่างผมพอจะอนุโลมเข้าไปในส่วน “ค่าจ้าง” ได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องไปยื่นแก้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

นพ

แมว:
เท่าที่มีประสบการ์ณน่ะ ถ้าการยื่นแบบแล้ว เราต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่จะผ่านการดูแลพิเศษค่ะ เขาจะมุ่งประเด็นการขอคืนเสียมากกว่าค่ะแต่ถ้าต้องการควมสบายใจ ติดต่อเจ้าหน้าที่สร้างโจทย์ตุ๊กตาขึ้นมา และ สอบถามเขาว่าจะต้องกรอกอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่า สุดท้ายแล้ว คุณทำผิดหรือไม่ค่ะ

นพ:
ขอบคุณครับ คือตอนนี้จ่ายไปแล้วครับ(ผ่านทาง ATM) ตามยอดที่โปรแกรมคำนวณภาษีบอก เพียงแต่กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาน่ะครับ

town:
1.  ทำงาน Graphic Design ออกแบบ จัดหน้าหนังสือ  ตามความเห็นส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2)  เนื่องจากการรับทำงานให้แต่ส่วนที่รับเหมามาทำทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพิมพ์และเย็บออกมาเป็นเล่มหนังสือ  ผมมองว่าถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)  ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ  80  ครับ กล่าวคือ  (16) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html2.  ตามความเห็นส่วนตัว  ในกรณีนี้หากยอดจำนวนเงินได้ไม่สูงเป็นหลักหลายๆ แสนแล้ว  ก็ไม่ต้องไปยื่นแบบแก้ไขครับ  แต่หากจะปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะต้องยื่นแบบแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับ  โดยยื่นแบบปรับปรุงครั้งที่ 1  เข้าไปครับ  ส่วนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร  ก็จะเป็นลักษณะการสุ่มตัว  หากมีการตรวจสอบพบก็ชี้แจงว่าเราไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษี  แต่เป็นความบกพร่องโดยสุจริตครับ  เต็มที่ก็อาจจะทำให้ภาระภาษีเพิ่มเท่านั้น  ซึ่งก็เป็นแค่เรื่องของการเสียเงินครับ  ไม่ใช่เป็นการฆ่าใครตาย หรือค้าของผิดกฏหมายครับ3.  ไม่ว่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2)  ประเภทการหักค่าใช้จ่ายก็ไม่แตกต่างกันครับ  ดังนั้นแม้จะกรอกผิดประเภท  ก็ไม่น่าจะทำให้ภาระภาษีเปลี่ยนแปลงครับ  จึงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร

นพ:
ขอบคุณมากครับ ค่อยยังชั่วหน่อยจำนวนเงินไม่มากครับ ยอดรวมไม่ถึงสี่แสน ไม่ต้องแจ้งแก้ไขใช่ไหมครับคือผมกลัว

1. ผิดกฎหมาย

2. ค่าปรับ

3. โดนหมายหัวตามจี้ตลอด เพราะถือว่าเคยทำผิดแต่ถ้าแจ้งแก้แล้วโดนตามตรวจสอบก็คงครียดเหมือนกัน ได้ยินหลายคนโดนแล้วใจไม่ดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม