www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25 %

(1/1)

007:
กรณีที่บริทเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25 % และผู้ถือหุ้นได้ชำระเรียบร้อบแล้ว เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลจำเป็นต้องคิดตามสัดส่วนการชำระค่าหุ้นหรือไม่

007:
ไม่ใช่ครับ ให้นับตามจำนวนหุ้นครับ

น้อง:
กำไรดีจัง อย่าลืมหัก ณ ที่จ่ายนำส่งด้วยนะ

น้อง:
แล้วตั้งสำรองตามกฎหมายอีกด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม