www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายละเอียดการเรียนในTrancripที่จะนำไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์

(1/1)

วรรณ:
ดิฉันเคยเรียนที่ราชภัฏและจบวุฒิปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) ซึ่งผ่านการอบรม และสามารถทำบัญชีได้ถึง ปี 51  และตอนนี้กำลังศึกษาใหม่ที่ ราชภัฏเดิมอีกในโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบัญชี) โดยได้รับการโอนวิชาบางวิชา ส่วนที่เหลือต้องลงทะเบียนเรียนเอง อยากทราบว่า ถ้าลงทะเบียนเรียนแบบไม่ได้ตาม Step ของวิชาจะเป็นปัญหาตอนไปยื่นTranscripให้กระทรวงพาณิชย์หรือไม่ เช่นวิชาที่ต้องเรียน จะมีวิชา บัญชีชั้นกลาง 1, ชั้นกลาง 2, บัญชีชั้นสูง 1, ชั้นสูง 2 แต่ถ้าเราเรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 1 และชั้นสูง 2 ก่อนที่จะเรียน ชั้นกลาง ไม่ทราบจะติดปัญหาหรือไม่

town:
ไม่ติดครับ  เพราะกฏหมายกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติ  จะต้องผ่านการเรียนในวิชาเหล่านี้ทั้งหมด  โดยไม่มีการกำหนดลำดับของวิชาที่เรียนครับ  พูดง่ายๆ ก็คือ จบแล้วต้องสอบผ่านวิชาเหล่านั้นให้ครบครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม