www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามเรื่องภาษี ของการขายสินค้า หรือ บริการ ไปต่างประเทศค่ะ

(1/4) > >>

วรกมล:
ไม่ทราบว่า การออก Vat 0% กับ การออก Vat - ต่างกันอย่างไร คะกรณี 1: ลูกค้าต่างประเทศส่งของมาให้เราซ่อม  แล้วเราส่งกลับ ต่างประเทศโดยทำใบขน (สินค้านั้นใช้เฉพาะในต่างประเทศ) แล้วจึงออก Invoice ระบุ Vat 0% อย่างนี้ทำถูก หรือผิดคะกรณี 2: ช่างของเราเดินทางไปซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต่างประเทศ และ สินค้านั้นก็ใช้เฉพาะในต่างประเทศ เมื่อเดินทางกลับมา เราจึงออก Invoice ระบุในช่อง Vat เป็น - อย่างนี้ถูก หรือผิดคะ และหากมี PO จากต่างประเทศแนบให้สรรพกรดู จะเพียงพอหรือไม่คะกรณี 3: หากบริษัทเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ขายในต่างประเทศ โดยได้รับ Invoice ค่าสินค้า และชำระเงินตามปกติ แต่สั่งให้ผู้ขายในต่างประเทศ จัดส่งสินค้าให้ ลูกค้าเราโดยตรง (เนื่องจากลูกค้าเราสามารถเคลียร์สินค้าได้เร็วกว่า และลูกค้าบางบริษัท มี BOI ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า) และต่อมา บริษัทเราจึงเป็นผู้ออก Invoice ไปวางบิลที่บริษัทลูกค้าอีกทีหนึ่ง

- กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ไหมคะ จะมีปัญหากับทั้ง กรมศุลกากร และ กรมสรรพกรไหมคะ (ควรมีหลักฐานที่ต่างประเทศ ส่งของให้ลูกค้าโดยตรงแนบด้วยไหมคะ)

- ต้องออก ใบกำกับภาษี แบบปกติ คือ Vat 7% ใช่หรือไม่ค่ะการออกใบลดหนี้

บริษัทได้ออกใบกำกับภาษี และ ออกใบเสร็จรับชำระเงินไปด้วยแล้ว (ยื่นภาษีไปแล้ว) ต่อมา อีก 1 เดือนถัดมา ลูกค้าขอให้ออกใบกำกับภาษีใหม่โดยเปลี่ยนชื่อที่อยู่ บริษัท กรณีเช่นนี้ที่ชำระเงินแล้ว เราสามารถออกใบลดหนี้ และออกใบกำกับภาษีใบใหม่ในเดือนถัดมาได้ไหมคะช่วยตอบด้วยนะคะ เพราะความรู้เรื่องภาษีมีน้อยนิด ขอบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

007:
แหม!!  ถ้าแยกถามทีละข้ออาจได้รับคำตอบเร็วนะครับ

เพราะผู้รู้ อาจไม่รู้ทุกข้อ ก็จะได้แสดงความเห็นเป็นบางข้อครับรอหน่อยนะครับ  ดาวิด:
เห็นด้วย กับคุณ007  หากคุณเจ้าของคำถาม แยกถามทีละคำถาม  

พอเห็นคำถามยาวๆ ชักเหนื่อย

วรกมล:
ขอบคุณที่แนะนำนะคะ พอดีใจร้อนไปหน่อย เลยถามซะยาวเลยค่ะ หากผู้รู้ ทราบเป็นบางข้อ ก็ตอบบางข้อก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

town:
1.  ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0  นั้น  กล่าวคือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพียงแต่หากปฏิบัติได้ตาม ป.97  ก็จะได้รับสิทธิในการเสียในอัตราร้อยละ 0  ซึ่งจะเป็นส่วนของการส่งออกครับ  

http://www.rd.go.th/publish/3557.0.htmlส่วนการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็คือ  การที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ย้ำนะครับไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม )  ตามมาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81ที่นี้มาดูกรณีที่ 1  ตามความเห็นส่วนตัวผมมองว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วครับ  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 104/2544  ข้อ 7   กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้ให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82(1) แห่งประมวลรัษฎากร                        กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ เป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศและได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณอัตราภาษีตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร (มาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ )

http://www.rd.go.th/publish/3549.0.html2.  ส่วนในเรื่องของใบลดหนี้นั้น  ตามข้อมูลที่ให้มาไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ครับ  เพราะไม่เข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้  แต่ควรออกใบแทนใบกำกับครับ  โดยระบุว่าเป็นการออกแทนใบกำกับเล่มที่เลขที่.... เนื่องจาก ....  ไว้ด้วยครับ  โดยระบุวันเดือนปีตามใบกำกับภาษีเดิมและก็ไม่ต้องนำไปยื่นในแบบ ภพ.30  แต่ให้ระบุไว้ในรายงานภาษีขายครับว่าเป็นการออกแทนใบกำกับเดิมเนื่องจาก ... ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม