www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและระยะเวลาการลงบัญชีเมื่อเกิดรายการค้าขึ้นในสมุดรายวัน, แยกประเภท

(1/1)

นิด:
เอกสารทางบัญชีควรเก็บรักษากี่ปี เมื่อเกิดรายการค้าขึ้นในสมุดรายวันและแยกประเภทควรลงบัญชีภายในกี่วันคะขอคำตอบด่วนส่งการบ้านเย็นนี้

town:
เอกสารทางบัญชีต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย  5  ปีครับตามมาตรา 14  แห่ง พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543ส่วนเรื่องของการลงบัญชีดูตามลิงค์เลยครับ

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2543_annouce_b07.pdf

เล็ก:
เอกสารหลักฐานที่อยู่บนกระดาษคาร์บอนมันชอบเลือนหายไป จะมีวิธีเก็บรักษายังไงไว้ให้ผู้ตรวจบัญชีเค้าดู

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม