www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เสียภาษีอพาร์ตเมนต์กรณีเจ้าของหลายคน

(1/2) > >>

vjk:
เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ ข้อมูลดังนี้

1.เจ้าของที่ดิน 3 คน คุณแม่ (ไม่มีรายรับอื่น) ดิฉัน(มีรายรับประจำ) น้องสาว(ไม่มีรายรับอื่น)

2.เจ้าของอาคาร 2 คน ดิฉัน และน้องสาว

3.อพาร์ตเมนต์ 27 ห้อง ค่าเช่าทั้งหมด 2300

4.ชื่อเจ้าของไฟและน้ำเป็นชื่อน้องสาว

5. น้องสาวเป็นผู้ดูแลและเป็นคนให้ชื่อเป็นผู้ให้เช่าในสัญญาเช่า

ขอสอบถามว่าจะแบ่งการยื่นภาษีดังนี้ได้หรือเหมาะสมไหม

1.จดคณะบุคคลที่1 ทั้ง 3 คน รายได้จากค่าเช่าห้อง และระบุให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการ

2.จดคณะบุคคลที่2 ชื่อดิฉัน และน้องสาว รายได้จากค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าส่วนกลาง

ระบุให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการ

3.ชื่อน้องสาว รายได้จาก ค่าไฟและน้ำ

ขอรบกวนตอบด่วนค่ะ กำลังตัดสินใจจะไปจดคณะบุคคลสัปดาห์หน้า เหลือสัปดาห์เดียวแล้ว เพิ่งเจอwebนี้ค่ะที่ให้ข้อมูลละเอียดดีมาก และตามอ่านกระทู้เก่าที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการแบ่งยื่นภาษีตามนี้ได้ไหม หรือมีวิธีใดที่เหมาะช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

town:
เหมาะสมครับ  และเป็นการวางแผนที่กระจายรายได้ออกจากกันได้ดี  ไม่ทำให้ฐานรายได้สูง  อีกทั้งยังไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย  แต่ให้ระวังในเรื่องของใบอนุญาติก่อสร้างครับว่า  สรุปแล้วใครเป็นผู้ขออนุญาติในการก่อสร้างอาคาร  เพราะจะมีผลต่อกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร  ซึ่งอาจจะกระทบทำให้เกิดรายได้จากค่าเช่าที่ดินนะครับ  อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระวัง  ก็คือการทำใบเสร็จรับเงินแยกตามหน่วยภาษีนะครับ  ดังนั้นเวลาลูกค้ามาจ่ายค่าใช้จ่ายในหนึ่งเดือน  ลูกค้าก็จะได้ใบเสร็จรับเงินหลายใบ  เช่น  ค่าเช่าห้อง  1  ใบ  ค่าเฟอร์นิเจอร์  1  ใบ  ค่าน้ำค่าไฟอีก  1 ใบเป็นต้น

vjk:
ขอบคุณค่ะ ใบอนุญาตก่อสร้างดิฉันและน้องสาวเป็นผู้ขออนุญาตร่วมกันค่ะ ขอถามเพิ่มเติมค่ะว่าใบเสร็จจะรวมเป็น1.ใบเดียวแล้วทำตารางแยกรายการได้หรือไม่คะ

2.กรณียื่นแบบต้องนำหลักฐานใดไปแสดงบ้าง

ขอบคุณค่ะ

town:
1.  ไม่เหมาะสมครับ  เพราะจะเป็นการส่อเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษี  เพราะในการดำเนินธุรกิจแล้ว  เมื่อหน่วยภาษีแยกจากกัน  ใบเสร็จรับเงินของแต่ละหน่วยภาษีก็ควรจะต้องแยกจากกันด้วยครับ2.  เอกสารที่จะใช้

2.1  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

2.2  สำเนาใบเสร็จรับเงิน

2.3  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ถ้ามี ) (ฉบับจริง)

2.4  หากเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่คณะบุคคล  ก็จะมีหลักฐานการหักค่าลดหย่อน  เช่น  ค่าเบี้ยประกันภัย , หลักฐานการสมรส หรือสูติบัตรบุตร   เป็นต้น

vjk:
รบกวนถามอีกทีค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบ่งการยื่นภาษีแค่ 2 ส่วน

1.จดคณะบุคคลที่1 ทั้ง 3 คน รายได้จากค่าเช่าห้อง และระบุให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการ

2.จดคณะบุคคลที่2 ชื่อดิฉัน และน้องสาว รายได้จากค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าส่วนกลาง ค่าไฟและน้ำ

แล้วทำใบเสร็จแยกแค่ 2 ส่วนตามชื่อคณะบุคคล

แต่ชื่อเจ้าของไฟและน้ำเป็นชื่อน้องสาวคนเดียวอยู่จะนำส่วนนี้ไปลงในรายรับของคณะบุคคลที่2ได้ไหมคะ แล้วสัญญาเช่าก็ต้องแยกเป็น 2 คณะด้วยใช่ไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม